top of page

Abyx Fit-privacybeleid

Uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie zijn voor ons van zeer  belangbelangrijk voor ons. We vinden het belangrijk dat onze gebruikers begrijpen hoe hun informatie wordt gebruikt, met welk doel, en dat ze volledige controle hebben over die informatie.Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat onze gebruikers volledig begrijpen hoe hun informatie wordt gebruikt, met welk doel, en dat ze volledige controle hebben over die informatie. Dit privacybeleid beschrijft de privacy praktijken voor onze apparaten, applicaties, software, websites, API's, producten en diensten (de "Diensten"). U zult meer te weten komen over de gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken, de controle die we u geven over uw informatie, en de maatregelen die we nemen om deze veilig te houden. Houd er rekening mee dat u het recht heeft om precies te weten welke informatie we bewaren en hoe deze wordt verwerkt. U heeft ook het recht om op elk moment een overzicht van die informatie te downloaden en uw toestemming voor het verwerken van uw informatie in te trekken of de informatie die we bewaren op elk moment te verwijderen, zoals beschreven in de GDPR, van kracht vanaf 25 mei 2018.

Dit privacybeleid behandelt de volgende onderwerpen:

 • - Gegevens die we verzamelen

 • - Hoe we informatie gebruiken

 • - Hoe informatie wordt gedeeld

 • - Uw rechten opom toegang te krijgen en controle te hebben vanover van uw persoonlijke gegevens

 • - Het bewaren van gegevens Gegevens Bewaren

 • - Analyse- en advertentiediensten geleverd door anderen

 • - Ons beleid voor kinderen

 • - Informatiebeveiliging

 • - Onze internationale activiteiten en gegevensoverdrachten

 • - Wijzigingen in dit beleid

 • - Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

 

GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Bij het gebruik van Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we de volgende soorten informatie:.

- Leeftijd van de gebruiker,

- Mobiel telefoonnummer van de gebruiker (indien geregistreerd met het telefoonnummer), e-mailadres van de gebruiker, land, foto, lengte, bijnaam, geslacht, gewicht, gekozen metrisch systeem, bloeddrukgegevens, aantal stappen, hartslaggegevens, slaapgegevens, fietsgegevens,

- Informatie over alarminstellingen, instellingen voor automatische hartslagmeting, herinneringen om te bewegen, locatiegegevens (alleen wanneer u de workout-/privé coach modus activeert en tijdens gedurende uw oefensessies).

GEGEVENS VAN DERDE PARTIJEN

Als u ervoor kiest om uw account op onze diensten te koppelen aan uw account op een andere dienst, kunnen we informatie van diede andere dienst ontvangen. Bijvoorbeeld, als u verbinding maakt met Facebook of Google, kunnen we informatie zoals uw naam, profielfoto, leeftijdscategorie, taal, e-mailadres en vriendenlijst ontvangen. U kunt er ook voor kiezen ons toegang te verlenen tot uw oefen- of activiteitsgegevens van een andere dienst. U kunt stoppen met het delen van informatie van de andere dienst met ons door onze toegang tot die andere dienst te verwijderen.

Als u Abyx Fit-merchandise koopt op onze website, verstrekt u uw betaalinformatie, waaronder uw naam, creditcard- of betaalkaart nummer, vervaldatum van de kaart, CVV-code en factuuradres. We slaan deze betaalinformatie niet op. We slaan uw bezorgadres op om uw bestelling te vervullen. Houd er rekening mee dat externe betalingsverwerkers deze informatie mogelijk behouden volgens hun eigen privacybeleid en voorwaarden.

GEBRUIKSINFORMATIE

We verzamelen ook gegevens over de apparaten en computers die u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten, waaronder IP-adressen, browsertype, taal, besturingssysteem, Abyx Fit- of mobiele apparaat informatie (inclusief apparaat- en toepassing identificatie), de verwijzende webpagina, bezochte pagina's, locatie (afhankelijk van de door u verleende machtigingen) en cookie-informatie.

HOE WE INFORMATIE GEBRUIKEN

DE DIENSTEN LEVEREN EN ONDERHOUDEN

Met behulp van de informatie die we verzamelen, kunnen we de diensten aan u leveren en ons contract van de algemene voorwaarden met u nakomen. We moeten bijvoorbeeld uw informatie gebruiken om u uw Abyx Fit-dashboard te verstrekken waarop uw oefening, activiteit en andere trends worden bijgehouden; en om u klantenondersteuning te bieden.

DE DIENSTEN VERBETEREN, PERSONALISEREN EN ONTWIKKELEN

We gebruiken de verzamelde informatie om de diensten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen. We gebruiken bijvoorbeeld de informatie om problemen op te lossen en te beschermen tegen fouten; gegevensanalyse en testen uit te voeren; onderzoek en enquêtes uit te voeren; en nieuwe functies en diensten te ontwikkelen. In dat geval wordt uw informatie nooit gebruikt in relatie tot uw identiteit en wordt deze alleen anoniem gebruikt onder een gedepersonaliseerde vorm.

MET U COMMUNICEREN

We gebruiken uw informatie indien nodig om u servicemeldingen te sturen en om te reageren wanneer u contact met ons opneemt. We gebruiken ook uw informatie om nieuwe functies of producten te promoten waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd zou zijn. U kunt marketingcommunicatie en de meeste servicemeldingen regelen door de "Afmelden"-link in een e-mail te gebruiken.

 

HOE INFORMATIE WORDT GEDEELD

We delen uw persoonlijke informatie niet, behalve in de beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven.

VOOR EXTERNE VERWERKING

We geven informatie door aan onze bedrijfs gelieerde ondernemingen, dienstverleners en andere partners die het namens ons verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Deze partners leveren ons diensten voor onderhoud, klantenondersteuning, productontwikkeling, verkoop en marketing. De informatie waartoe wij en onze dienstverlener toegang hebben, wordt uitsluitend gebruikt met het doel de Abyxabxy-diensten aan u te leveren en u nieuwe producten en functies te presenteren, zoals beschreven in het privacybeleid en in de Abyxabxy-gebruiksvoorwaarden. Het wordt nooit overgedragen, verkocht of gecommuniceerd voor enig ander doel. U kunt een lijst van onze dienstverleners opvragen door een e-mail te sturen naar onze vertegenwoordiger in de Europese Unie.

OM JURIDISCHE REDENEN OF OM SCHADE TE VOORKOMEN

We kunnen informatie over u bewaren of openbaar maken om te voldoen aan een wetten, regelgeving, juridische processen of overheids verzoeken; om juridische rechten af te dwingen of te verdedigen tegen juridische claims; of om illegale activiteiten, fraude, misbruik, schendingen van onze voorwaarden of bedreigingen voor de beveiliging van de diensten of de fysieke veiligheid van een persoon te voorkomen, detecteren of onderzoeken.

Let op: Het is ons beleid om u op de hoogte te stellen van juridische procedures die toegang tot uw informatie vereisen, zoals zoek bevelen, gerechtelijke bevelen of dagvaardingen, tenzij we wettelijk verplicht zijn dit niet te doen. In gevallen waarin een gerechtelijk bevel een periode van geheimhouding specificeert, bieden wij uitgestelde kennisgeving na het verstrijken van de periode van geheimhouding. Uitzonderingen op ons kennisgeving meldingsbeleid zijn onder meer dringende of contraproductieve omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er een in noodsituaties is met waarin er gevaar voor dood of ernstig lichamelijk letsel voor een persoon.

We kunnen niet-persoonlijke informatie delen die geaggregeerd of gedepersonaliseerd is, zodat het redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een individu te identificeren. We kunnen dergelijke  Dergelijke informatie kan openbaar worden gemaaktmaken en aan derden worden verstrektverstrekken, bijvoorbeeld in openbare rapporten over oefeningen en activiteiten, aan partners waarmee wij overeenkomsten hebben, of als onderdeel van de community benchmarking-informatie die wij aan gebruikers van onze abonnementsservices verstrekken.

Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, zullen we maatregelen blijven nemen om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te beschermen en gebruikers op de hoogte te stellen voordat we enige persoonlijke informatie overdragen aan een nieuwe entiteit.

 

UW RECHTEN OP TOEGANG EN CONTROLE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De meeste informatie over uw account en profiel kan rechtstreeks worden bewerkt vanuit onze mobiele applicatie. Aanvullende verzoeken om informatie te wijzigen die niet bewerkbaar is via de applicatie, kunnen worden ingediend via onze ondersteuningspagina. We geven u ook de mogelijkheid om een kopie van alle gegevens die we over u bewaren op te vragen. Zo'n kopie kan worden verkregen door de optie voor het downloaden van gegevens download in onze mobiele applicatie te gebruiken. Afhankelijk van de versie van de applicatie die u gebruikt, activeertzal deze actie ofwel een geautomatiseerde download van uw gegevens naar uw mobiele telefoon activeren of een verzoek naar ons of onze dienstverleners sturen om u een e-mail te sturen met een kopie van uw gegevens. Deze laatste optie kan enkele dagen duren.

We bieden u ook de mogelijkheid om te allen tijde uw toestemming in te trekken, uw account te verwijderen en al uw gegevens die we bewaren te wissen door die optie te selecteren in onze applicatie. Dit proces kan enkele dagen in beslag nemen. Wanneer voltooid, worden uw account en alle kopieën van uw gegevens permanent verwijderd. U zult de abyx-service niet meer kunnen gebruiken met dat account.

Als u verdere hulp nodig heeft met betrekking tot uw rechten, neem dan contact met ons op via Privacy@Abyx-Fit.com, en wij zullen uw verzoek overwegen in overeenstemming met de geldende wetten. Als u in een aangewezen land woont, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. We hebben ook een vertegenwoordiger in de Europese Unie voor zaken met betrekking tot gegevensbescherming en privacy.

 

GEGEVENS BEWAREN

We bewaren uw account informatie, zoals uw naam, e-mailadres en wachtwoord, zolang uw account bestaat omdat we het nodig hebben om uw account te bedienen. In sommige gevallen, wanneer u ons informatie verstrekt geeft voor een functie van de Services, verwijderen we de gegevens nadat ze niet langer nodig zijn voor de functie. Bijvoorbeeld, wanneer u uw contactenlijst deeltverstrekt om vrienden te vinden op de Services, verwijderen we de lijst nadat deze is gebruikt om contacten als vrienden toe te voegen. We bewaren andere informatie, zoals uw oefeningen of activiteitsgegevens, gedurende een periode van 90 dagen vanaf hun registratie. Gedepersonaliseerde informatie kan langer dan 90 dagen worden bewaard, omdat deze niet meer is gekoppeld aan uw identiteit.

 

ONZE BELEIDSREGELS VOOR KINDEREN

Abyx Fit staat niet toe dat personen jonger dan 16 jaar de Service gebruiken zonder toestemming van hun ouder of wettelijke voogd.

Door onze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent. dan 16 jaar. Dit wordt u expliciet gevraagd tijdens het registratieproces. Ouders en wettelijke voogden kunnen nog steeds een account aanmaken namens een gebruiker jonger dan 16 jaar. In dat geval geven ze toestemming voor de verzameling en verwerking van de gebruikersgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Abyx.

INFORMATIEBEVEILIGING

We doen er alles aan om uw gegevens veilig te houden. We maken gebruik van een combinatie van technische, administratieve en fysieke controles om de beveiliging van uw gegevens te handhaven. Dit omvat het gebruik van Transport Layer Security ("TLS") om veel van onze Services te versleutelen. Hoewel we uitgebreide beveiligingsmaatregelen treffen, is geen enkele methode voor het verzenden of opslaan van gegevens volledig veilig. Geen enkele methode voor het verzenden of opslaan van gegevens is echter volledig veilig. Als u zich zorgen maakt over beveiliging, neem dan contact op met de klantenondersteuning.

 

ONZE INTERNATIONALE ACTIVITEITEN EN GEGEVENSOVERDRACHTEN

We opereren internationaal en dragen informatie over aan onze serviceproviders in Hong Kong, Thailand en China voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid.

Voor een lijst van de locaties waar we kantoren hebben, neem contact op met onze juridisch vertegenwoordiger in de Europese Unie. Als u later uw toestemming wilt intrekken, kunt u uw Abyx Fit-account verwijderen.

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

We zullen u op de hoogte stellen voordat we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid en u de gelegenheid geven om het herziene beleid te bekijken voordat u besluit of u wilt doorgaan met het gebruik van de Services.

WIE WE ZIJN EN HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

Abyx Fit is een merk dat wordt geëxploiteerd door Onyx Group Limited, een in Hong Kong gevestigd bedrijf. Als u vragen, suggesties of zorgen heeft over dit beleid of over ons gebruik van uw informatie, neem dan contact met ons op via privacy@abyx-fit.com

U kunt ook contact met ons opnemen viaop:

Abyx Fit

Onyx Group Limited

5F Heng Shan CTR

145 Queen’s Road East

Wanchai, Hong Kong

Vertegenwoordiger in de Europese Unie:

RICKERT Rechtsanwaltsgesellschaft m.b.H. (d.w.z. advocatenkantoor)

Kaiserplatz 7 - 9, 53113 Bonn,

Duitsland, HRB 9262, AG Bonn

- GF/CEO: Thomas Rickert

bottom of page